Οδηγίες προς Προεδρεία και Ομιλητές

Οπτικοακουστικός Εξοπλισμός
Όλες οι συνεδριακές αίθουσες είναι εξοπλισμένες με τον απαραίτητο για την προβολή των παρουσιάσεων οπτικοακουστικό εξοπλισμό (laptop, data video projector, οθόνη και laser pointer). Διαφανοσκόπια ή προβολείς slides δε θα είναι διαθέσιμα. Όλοι οι ομιλητές / εισηγητές παρακαλούνται να έχουν διαθέσιμες τις παρουσιάσεις τους σε ηλεκτρονική μορφή (USB stick). Υλικό σε δισκέτες δε θα γίνεται δεκτό.
Όλοι οι τύποι ΜS PowerPoint είναι αποδεκτοί εκτός από Mac.

Γραφείο Εξυπηρέτησης Ομιλητών - Τεχνική Γραμματεία
Έξω από την κεντρική αίθουσα ROYAL CRUISE HALL θα λειτουργεί τεχνική γραμματεία για την παραλαβή των παρουσιάσεων, προς διευκόλυνση των ομιλητών. Στην αίθουσα VOYAGER HALL η τεχνική γραμματεία θα βρίσκεται εντός της αίθουσας. Παρακαλούνται οι εισηγητές / ομιλητές να παραδίδουν εγκαίρως το σχετικό υλικό των εισηγήσεων / διαλέξεών τους (USB stick) τουλάχιστον δύο (2) ώρες πριν την έναρξη της ομιλίας σας, δηλώνοντας το όνομά σας και τη συνεδρία στην οποία συμμετέχετε.

Περιλήψεις Εργασιών
Όλες οι εργασίες (abstracts) που υποβλήθηκαν, εγκρίθηκαν και παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο, ως Ελεύθερες - Προφορικές Ανακοινώσεις ή Ηλεκτρονικά Αναρτημένες Ανακοινώσεις (e-posters), θα αποσταλθούν σε όλους τους εγγεγραμμένους σύνεδρους σε ηλεκτρονική μορφή. Οι περιλήψεις των εργασιών δημοσιεύονται, όπως υποβλήθηκαν. Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου και η Εταιρεία Οργάνωσης του Συνεδρίου δε φέρουν ευθύνη για τη μορφή των εργασιών, καθώς και για τυχόντα λάθη ή / και παραλείψεις. Όσα πλήρη κείμενα έχουν
υποβληθεί δε θα συμπεριληφθούν στο ηλεκτρονικό βιβλίο περιλήψεων, καθώς θα δημοσιευθούν, εφόσον το επιθυμούν με αίτημά τους οι συγγραφείς, στο επίσημο ηλεκτρονικό περιοδικό του ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ. «Περιεγχειρητική Νοσηλευτική».

Συνεδρίες Επιστημονικού Προγράμματος
Για την ομαλή ροή του επιστημονικού προγράμματος, παρακαλούνται τα προεδρεία των Στρογγυλών Τραπεζών, των Διαλέξεων, καθώς και τα προεδρεία των Ελεύθερων και Αναρτημένων Ανακοινώσεων, να τηρούν αυστηρά το ωρολόγιο πρόγραμμα και να εξασφαλίζουν τον περιορισμό των συνεδριών, στις οποίες προεδρεύουν, εντός του προκαθορισμένου χρονικού πλαισίου. Για τη διευκόλυνση των προεδρείων, καθώς και των εισηγητών/ομιλητών θα υπάρχει αυτόματη χρονομέτρηση των Εισηγήσεων και Διαλέξεων.

Στρογγυλά Τραπέζια
Το κάθε ΣτρογγυλόΤραπέζι διαρκεί μια και μισή (1,5) ώρα. Προκειμένου να διατεθεί στο τέλος και ο απαραίτητος χρόνος για σχόλια και ερωτήσεις από το ακροατήριο, παρακαλούνται τα προεδρεία των Στρογγυλών Τραπεζιών, όπως βοηθήσουν στην τήρηση του ωραρίου, εξασφαλίζοντας τη διάρκεια του Τραπεζιού, στο οποίο προεδρεύουν, εντός του χρονικού πλαισίου. Παράλληλα, οι εισηγητές, παρακαλούνται όπως αναφέρουν στο 2ο slide της παρουσίασής τους τυχόν conficts of interest (σύγκρουση συμφερόντων).

Διαλέξεις
Η διάρκεια κάθε Διάλεξης ανέρχεται στα τριάντα (30) λεπτά. Εντός του χρονικού αυτού πλαισίου θα πρέπει να δοθούν και πέντε (5) λεπτά για ερωτήσεις από το κοινό. Παρακαλούνται τα προεδρεία των Διαλέξεων, όπως τηρήσουν το χρονικό πλαίσιο, που διατίθεται στην κάθε Διάλεξη και οι ομιλητές, όπως περιορίσουν την ομιλία τους στα είκοσι πέντε (25) λεπτά. Τέλος, οι ομιλητές, παρακαλούνται όπως αναφέρουν στο 2ο slide της παρουσίασής τους τυχόν conficts of interest (σύγκρουση συμφερόντων).

Ελεύθερες / Προφορικές Ανακοινώσεις
Οι Ελεύθερες Ανακοινώσεις παρουσιάζονται στο πρόγραμμα με τον κωδικό ΕΑ. Ο χρόνος παρουσίασης της κάθε εργασίας δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 10 λεπτά συμπεριλαμβανομένων και 2 λεπτών, που θα πρέπει να δοθούν για συζήτηση, στο τέλος της κάθε παρουσίασης. Παρακαλούνται οι ομιλητές στο 2ο slide της παρουσίασής τους, να αναφέρουν τυχόν conficts of interest (σύγκρουση συμφερόντων).

Ηλεκτρονικά Aναρτημένες Ανακοινώσεις (e-Posters)
Στο χώρο διεξαγωγής του Συνεδρίου θα υπάρχει χώρος για τις Αναρτημένες Ανακοινώσεις, που και αυτή τη χρονιά, στο πλαίσιο της προσπάθειας του ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ για συνεχή αναβάθμιση του Συνεδρίου, θα παρουσιαστούν ηλεκτρονικά. Επιπλέον, τα e-Posters θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν το Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 17:30- 19:30 στην Αίθουσα ROYAL CRUISE HALL D. Παρακαλούνται οι ομιλητές κατά την παρουσίαση να αναφέρουν τυχόν conficts of interest (σύγκρουση συμφερόντων).

Βράβευση Εργασιών
Η Επιστημονική Επιτροπή μαζί με την Επιτροπή Βράβευσης επιστημονικών εργασιών του 28ου Πανελληνίου Συνεδρίου Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής - ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ. θα απονείμουν βραβεία στις 3 καλύτερες ερευνητικές εργασίες, καθώς και το Βραβείο “Α. Κανδηλιώτου”, εφόσον ανταποκρίνονται στα κριτήρια αξιολόγησης. Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017 κατά τη διάρκεια της Τελετής Λήξης του Συνεδρίου.

 

 

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημέρες Συνεδρίου: 19-22 Οκτωβρίου 2017

Προθεσμία Υποβολής Επιστημονικών Εργασιών: 31 Ιουλίου 2017

Προθεσμία Early Registration: 1 Σεπτεμβρίου 2017

Διοργάνωση

AFEA S.A. TRAVEL AND CONGRESS SERVICES

+30 2103668892-895
+30 2103643511
info@sydnox2017.gr

Ακολουθήστε μας