Θέματα Συνεδρίου

 • Περιεγχειρητική Νοσηλευτική Διεργασία – Μελέτες Περιπτώσεων

 • Περιεγχειρητική Αναισθησιολογική Νοσηλευτική– Μελέτες Περιπτώσεων

 • Ευπαθείς ομάδες Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής φροντίδας

 • Σύγχρονα  δεδομένα στην Κεντρική Αποστείρωση-Αναβάθμιση

 • Νέες  Τεχνολογίες και σύγχρονες εφαρμογές 

 • Λοιμώξεις Περιεγχειρητικού πεδίου-μέτρα πρόληψης κι αντιμετώπισης

 • Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας-Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση

 • Οργάνωση και Διοίκηση – Ποιότητα

 • Πρωτόκολλα-οδηγίες σε εθνικό-διεθνές επίπεδο 

 • Εκπαίδευση – Επικοινωνία

 • Μεθοδολογία έρευνας στην Περιεγχειρητική Νοσηλευτική 

 • Νομικά – Δεοντολογικά και Βιοηθικά Θέματα

 • Κοινωνικές διαστάσεις στην Περιεγχειρητική Νοσηλευτική

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημέρες Συνεδρίου: 19-22 Οκτωβρίου 2017

Προθεσμία Υποβολής Επιστημονικών Εργασιών: 31 Ιουλίου 2017

Προθεσμία Early Registration: 1 Σεπτεμβρίου 2017

Διοργάνωση

AFEA S.A. TRAVEL AND CONGRESS SERVICES

+30 2103668892-895
+30 2103643511
info@sydnox2017.gr

Ακολουθήστε μας